Onderwijs

Kwintes bereidt in Almere jongeren voor op regulier onderwijs of een betaalde baan. Ben jij tussen de 17 en 23 jaar oud en heb je extra hulp nodig voordat je kunt starten met een opleiding of betaalde baan? Dan kunnen wij je daarbij helpen. Wij bieden je de kans om in een veilige omgeving jouw talenten te (her)ontdekken en je vaardigheden te ontwikkelen. Zodra je bij ons voldoende kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld, stroom je door naar een reguliere opleiding of baan.

Als je je bij ons aanmeldt, kijken wij samen met jou wat je wilt bereiken. We stellen een onderwijsprogramma samen, dat precies aansluit bij jouw ambities. Wij werken nauw samen met het reguliere onderwijs en werkgevers. Samen met hen kijken we wat jij nodig hebt om aan de slag te gaan in een reguliere opleiding of betaalde baan.

Doel:

  • Jou voorbereiden op doorstroom naar regulier onderwijs (of een baan).
  • Je kansen in de participatiesamenleving te vergroten.
  • Het leveren van maatwerk. Daardoor zullen wij altijd blijven zoeken naar de juiste vervolgplek voor jou.

Werkwijze:

  • Informatie zo aan te bieden dat dit bij jou past en jouw interesse heeft.
  • Jou enthousiasmeren voor datgene wat geleerd moet worden, door kennis en lessen minder statisch te maken met o.a. samenwerkingopdrachten.
  • Het aanspreken, stimuleren en ontwikkelen van de eigen energie, de eigen actieradius, het zelfvertrouwen en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.
  • Onderwijs afwisselen met sportactiviteiten.

Choose 2 Improve

Ben je tussen 17 en 23 jaar oud en wil je jezelf klaarstomen om een opleiding te beginnen of in een betaalde baan te starten? Dan kunnen wij je helpen. Alles wat je nodig hebt, is jouw volledige inzet om aan je toekomst te werken. Je hebt geen zorgindicatie nodig en hoeft geen zorg van Kwintes te ontvangen om deel te nemen. Choose2improve wordt mogelijk gemaakt door subsidie van gemeente Almere en de inzet van fantastische vrijwilligers. Kom eens langs voor een intakegesprek of vul het aanmeldformulier in op de website van www.choose2improve.nl.

Choose 2 Improve