Spring naar content

 

Heb jij een hulpvraag en wil je toewerken naar een (betaalde) baan? Misschien kun je bij één van onze werkervaringsplekken aan de slag of wil je meedoen aan activiteiten.

 

Een ondersteuningsarrangement aanvragen bij de gemeente

Om bij ons aan de slag te gaan of mee te doen aan activiteiten, heb je een ondersteuningsarrangement (WMO) nodig van de gemeente Almere. Om deze te krijgen, moet je een aantal stappen doorlopen. Deze werkwijze van de gemeente geldt voor inwoners van Almere.

Een keukentafelgesprek met een wijkwerker

Om deze aan te vragen vul je “meldingsformulier wijkteams” in  op de website van de wijkteams in Almere.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een ‘keukentafelgesprek’ met een wijkwerker. Hierbij bespreek je jouw ondersteuningsvraag. Bij het gesprek mag er iemand uit je omgeving (bijvoorbeeld je partner, een familielid of een mantelzorger) aanwezig zijn.

POP 1: jouw ondersteuningsplan door de gemeente

Als uit het gesprek blijkt dat jij ondersteuning nodig hebt, legt de wijkwerker dit vast in een verslag of plan. Dit plan noemt men bij de gemeente POP 1. In dit plan (POP 1) geeft de gemeente ook aan welk arrangement er afgegeven zal worden.

Je ontvangt dit document van de gemeente per post. Het is belangrijk dat je dit document goed doorleest en daarna ondertekent. Wanneer je dat hebt gedaan, stuur je deze terug naar de gemeente. Wanneer de gemeente het getekende document heeft ontvangen, neemt een medewerker van Kwintes contact met jou op om een afspraak te maken.

POP 2: jouw ondersteuningsplan bij Kwintes

Tijdens deze afspraak stel jij samen met de medewerker van Kwintes doelen op waar je aan gaat werken. Die leggen jullie vast in een tweede plan, die heet de POP 2. De POP 2 wordt door de medewerker van Kwintes aan de gemeente verstuurd. Wanneer de gemeente dit tweede plan goedkeurt, wordt het arrangement definitief aan jou toegekend. Daarna kun jij starten bij één van de activeringslocaties van het LeerWerkNet.

Het ondersteuningsarrangement dat de gemeente aan jou afgeeft bepaalt het aantal dagdelen dat jij kunt deelnemen aan de werkervaringsplek of activiteiten.

Heb jij meer vragen over het aanmelden bij het LeerWerkNet?

Neem contact op!